top of page

Aquest lloc web sobre l'obra de Fina Miralles ha estat realitzat per Fina Miralles i Teresa Roig des del maig del 2013 fins l'octubre del 2015, amb la col·laboració del Museu d'Art de Sabadell, que n'és el gestor i garant de la totalitat de l'obra de Fina Miralles des que l'any 1999 va fer-la en donació a la ciutat de Sabadell. La intenció d'aquest lloc web és anar completant la totalitat de la trajectòria i de les obres de Fina Miralles tant en el camp de la pintura i dibuix, com dels escrits, fotoaccions i performances, en tant que s'aconsegueixin les fotografies i documents pertinents.

 

La intenció final d'aquest lloc web és mantenir-lo actiu amb aportacions en el blog i amb la incorporació de nous videos on Fina Miralles exposa les seves idees i vivències .

 

Les fotografies de les que es val aquest lloc web s'han aconseguit gràcies a:

 

MAS, Museu d'Art de Sabadell, fotografies del catàleg De les Idees a la Vida, 2001.

Universitat de Girona, departament de Geografia, Història i Història de l'Art, que van digitalitzar els books de l'obra de Fina Miralles sobre el retrat.

Carlos Raurich, autor de moltes de les fotografies de la sèrie Relacions de 1973, 1974, 1975, i autor de les fotografies de l'exposició Paisatge presentada a la Fundació Miró l'any 1979, i facilitades en aquest cas per la Fundació Miró. També col·laborador en algunes de les fotografies de la Catalogació La Pintura en el Buit, 1983-1989, inclosa en aquest lloc web.

Marta Pol, que ens ha facilitat les fotografies de les que es va valdre per realitzar la seva Tesi Anàlisi de l'obra plàsticovisual i poèticotextual de Fina Miralles: L'arbre com a reflex de la seva cosmologia, Departament d'Art i Musicologia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, juliol 2012.

Teresa Roig com a autora de la major part de les fotografies  del període 1983 a 1989, i 1991.

 

Aquest lloc web i totes les fotografies que l'integren tenen una llicència Creative Commons :

 

 

 

bottom of page