Triangle, simbologia de poder i mort

1976, Cicle Per Matar-ho, Museu Municipal Mataró